ដៃគូសហការ


  តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកដៃគូសហការដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនលោក-អ្នក និងផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់អតិថិជនលោក-អ្នកដែលត្រូវការសេវាកម្មរំលស់សម្រាប់ទិញសម្ភារៈនៅហាងលោកអ្នកដែរទេ? ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន មេហ្គាលីស៊ីង ជាដៃគូ យើងនឹងជំរុញអាជីវកម្មលោកអ្នកឲ្យមានការលូតលាស់លើសការរំពឹងទុកជាលំដាប់។

ទាក់ទងមកថ្ងៃនេះ លោកអ្នក នឹងក្លាយជាដៃគូសហការរបស់ពួកយើងនៅថ្ងៃស្អែក!!

 

 

ដៃគូសហការ របស់យើង


Ggear MT Shoop
ផលិតផល & សេវាកម្ម
ម៉ូតូ
រថយន្ត
កង់
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
គ្រឿងសង្ហារិម
គ្រឿងចក្រធន់ធ្ងន់
គ្រឿងចក្រកសិកម្ម
កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ