កម្មវិធីពិសេស! ថែមជូនមួកសុវត្ថិភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាម


ចាប់ពី ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នេះតទៅ អតិថិជនដែលបង់រំលស់ ម៉ូតូថ្មី ឬក៏ម៉ូតូមួយទឹក ពីក្រុមហ៊ុន មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ី នឹងទទួលបានមួកសុវត្ថិភាពដ៏ស្រស់ស្អាតភ្លាមៗ។

រួសរាន់ឡើង ដាក់ពាក្យបង់រំលស់ថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលបានមួកសុវត្ថិភាពដ៏ស្រស់ស្អាត។ កម្មវិធីនេះ នឹងចែកជូនអតិថិជនរហូតដល់អស់ពីស្តុក។

1
2
1
2
1
2
1
2
ផលិតផល & សេវាកម្ម
ម៉ូតូ
រថយន្ត
កង់
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
គ្រឿងសង្ហារិម
គ្រឿងចក្រធន់ធ្ងន់
គ្រឿងចក្រកសិកម្ម
កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ