អំពីយើង


  មេ​ហ្គា​លី​ស៊ី​ង ភីអិលស៊ី គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​បាន​បង្កើតឡើង និង​បាន​ចុះបញ្ជី​នៅក្នុង​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៣ ក្រោម​ការសហការ​រវាង​ភាគ​ទុ​និក​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ខ្មែរ មេ​ហ្គា​ហ្វា​ន់ លី​មី​ធី​ត និង​ក្រុមហ៊ុន ល​ក្ម្សី​ប្រា​យម៍ អិន​វេស​មេន របស់​ជប៉ុន។

  ក្រុមហ៊ុនបានទទួល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជា​ផ្លូវការ​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា ដែលមាន​ឈ្មោះ ជា​ផ្លូវការ​ថា ក្រុមហ៊ុន មេ​ហ្គា​លី​ស៊ី​ង ភីអិលស៊ី នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៤។ ដោយ​ផ្អែក​តាមទស្សនៈ​វិ​ស័​យ ប្រតិបត្តិការ និង​តម្លៃ​ស្នូល​ច្បាស់លាស់ ក្រុមហ៊ុន​កំពុង​បន្ត​ការរីកចម្រើន និង​ការពង្រីក​បន្ថែម​លើ​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​របស់ខ្លួន។

២០១៣ : មេ​ហ្គា​លី​ស៊ី​ង ភីអិលស៊ី បាន​បង្កើតឡើង​និង​បាន​ចុះបញ្ជី​នៅក្នុង​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង​បេសកកម្ម​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០១៣។

២០១៤មេ​ហ្គា​លី​ស៊ី​ង ភីអិលស៊ី បានទទួល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ជា​ផ្លូវការ​ពី​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា និង​បាន​ពង្រីក​តំបន់ ប្រ​តិប​ត្តិ​របស់ខ្លួន​ទៅកាន់ ៣ខេត្ត​ក្រុង ផ្សេងទៀត។

២០១៥មេ​ហ្គា​លី​ស៊ី​ង ភីអិលស៊ី បាន​ពង្រីក​តំបន់​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​បន្ថែមទៀត​របស់ខ្លួន​ទៅកាន់ ៣ខេត្ត​ក្រុង ផ្សេងទៀត ដើម្បី​ពង្រឹង​លើ​ការបម្រើរ សេវាកម្ម​ដល់​អតិថិជន​គោលដៅ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ឲ្យ​កាន់តែ​ងាយស្រួល និង​រហ័ស។

២០១៦-២០១៨ : មេ​ហ្គា​លី​ស៊ី​ង ភីអិលស៊ី បាន​ឆ្ពោះទៅកាន់​អតិថិជន​យ៉ាងច្រើន​សន្ធឹកសន្ធាប់​ក្នុង​សហគមន៍ និង​បាន​ពង្រីក​តំបន់​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​របស់ខ្លួន លើសលុប​បន្ថែមទៀត​ក្នុង​តំបន់​ប្រតិបត្តិការ​ដែលមាន​ស្រាប់។ សេវាកម្ម និង​ផល​ផលផ្សេងៗគ្នា ក៏បាន​បង្កើតឡើង និង​ដាក់ចេញ​ជាការ​អនុវត្ត​ផងដែរ។

ទស្សនៈ​វិ​ស្ស័​យ : មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ី ជាគ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បេសកម្ម : មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ី មានបេសកកម្មក្នុងការផ្តល់សេវាភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​បំពេញតម្រូវការរបស់អតិថជនទន្ទឹមគ្នានឹងការបង្កើតគុណតម្លៃដល់ភាគទុនិក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

តម្លៃ​ស្នូល : មាន ៤ដូចជា

  • សុចរិត​ភាព៖ យើង​ប្រកាន់​ភ្ជាប់​នូវ វិជ្ជាជីវៈ​ខ្ពស់ ភាពស្មោះត្រង់ និង​តម្លាភាព គ្រប់​ភារកិច្ច  ការងារ​របស់​ពួកយើង។

  • ការគោរព៖ យើង​ប្រកាន់​ភ្ជាប់​លើ​ការ​ឲ្យ​តម្លៃ​គ្នា​វិញ​ទៅមក ពិ​ព្រោះ​វា​ជាគោលការណ៍​រួមរបស់​យើង​ក្នុងការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អជា​មួយ​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម សហសេវិករួមការ​ងារ និង​អតិថិជន។

  • ការងារ​ក្រុម៖​​ យើង​ឲ្យ​តម្លៃ​ការងារ​ក្រុម និង​ជំរុញ​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​មានការ​ចូលរួម​ពី​មជ្ឈដ្ឋានខាងក្នុង និង​ក្រៅ​ប្រកបដោយ​សាមគ្គីភាព។

  • គ​នេ​យ្យ​ភាព៖ បុគ្គលិក​យើង​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ខ្ពស់​ជានិច្ច​ចំពោះ​ភារកិច្ច​ដែល​ឋិ​ត​នៅក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​រប​ស់​ពួកគេ។

ផលិតផល & សេវាកម្ម
ម៉ូតូ
រថយន្ត
កង់
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
គ្រឿងសង្ហារិម
គ្រឿងចក្រធន់ធ្ងន់
គ្រឿងចក្រកសិកម្ម
កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ