ផលិតផល &​ សេវាកម្មលក្ខខណ្ឌអតិថិជន :

 • អាយុចាប់ពី ១៨​ ដល់ ៦០
 • ឯកសាដាក់ធានា អាចជា ប្លង់ដី ឬប្លង់ផ្ទះ (រឹង/ទន់) ឬក្រដាសពន្ធម៉ូតូ ឬកាតគ្រីម៉ូតូ។ល។
 • ផ្តល់ជូនកម្ចីរហូតដល់ ៣០ ០០០ដុល្លា
 • រយៈពេល អាស្រ័យលើផលិតផលដែលលក់ដាច់
 • តម្រូវឲ្យមានអ្នកធានា១នាក់
 • មានអាសយដ្ឋានសម្រាប់លក់ម៉ូតូច្បាស់លាស់ (អាចជារបស់ខ្លួនឯង ឬជួល)
 • មានអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នអចិន្រ្តៃយ​នៅក្នុងតំបន់ ប្រតិបត្តិការយ៉ាងតិច​ 3 ខែ

ឯកសារតម្រូវឲ្យមាន :

 • បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ: អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬសំបុត្រកំណើត
 • បញ្ជាក់អាសយដ្ឋាន: សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានដែល​បាន​​ឲ្យប្រើប្រាស់​ក្នុងកំឡុងពេលត្រឹម 3ខែចុងក្រោយ
 • ឯកសារប្រាក់ចំនូល ឬ ចំនាយ: អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ប៉ាតង់ វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជី កិច្ចព្រម​ព្រៀង កិច្ចសន្យា វិក័យប័ត្រ ។ល។ (ប្រសិនបើមាន)


លក្ខខណ្ឌអតិថិជន :

 • អាយុចាប់ពី ១៨​ ដល់ ៦០
 • ឯកសាដាក់ធានា អាចជា ប្លង់ដី ឬប្លង់ផ្ទះ (រឹង/ទន់) ឬក្រដាសពន្ធម៉ូតូ ឬកាតគ្រីម៉ូតូ។ល។
 • ផ្តល់ជូនកម្ចីរហូតដល់ ៣០ ០០០ដុល្លា
 • រយៈពេល គឺបង់តែការប្រាក់រយៈពេល៦ខែ (ឡើងដើមនូវខែទី៧)
 • តម្រូវឲ្យមានអ្នកធានា១នាក់
 • មានអាសយដ្ឋានសម្រាប់លក់ម៉ូតូច្បាស់លាស់ (អាចជារបស់ខ្លួនឯង ឬជួល)
 • មានអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នអចិន្រ្តៃយ​នៅក្នុងតំបន់ ប្រតិបត្តិការយ៉ាងតិច​ 3 ខែ

ឯកសារតម្រូវឲ្យមាន :

 • បញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ: អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬសំបុត្រកំណើត
 • បញ្ជាក់អាសយដ្ឋាន: សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានដែល​បាន​​ឲ្យប្រើប្រាស់​ក្នុងកំឡុងពេលត្រឹម 3ខែចុងក្រោយ
 • ឯកសារប្រាក់ចំនូល ឬ ចំនាយ: អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ប៉ាតង់ វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជី កិច្ចព្រម​ព្រៀង កិច្ចសន្យា វិក័យប័ត្រ ។ល។ (ប្រសិនបើមាន)

ការិយាល័យកណ្តាល ផ្ទះលេខ១១៣អា ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

លេខទំនាក់ទំនង

០៨៨ ៧៧៧៧ ៣០៩ / ០៦៩​ ៧៨១ ៦៦៦

ម៉ោង​ធ្វើការ

ចាប់ពីម៉ោង ៧:៣០​ព្រឹក – ៥:០០ល្ងាច ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ

 

ផលិតផល & សេវាកម្ម
ម៉ូតូ
រថយន្ត
កង់
គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច
គ្រឿងសង្ហារិម
គ្រឿងចក្រធន់ធ្ងន់
គ្រឿងចក្រកសិកម្ម
កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ